Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Wojniczu

Gmina Wojnicz uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Celem dotacji przyznanej w trybie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest wsparcie samorządu w realizacji zadania, poprzez dofinansowanie funkcjonowania 25 miejsc przez 12 miesięcy. Efektem rzeczowym realizacji dotowanego zadania będzie utrzymanie w roku 2021 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Wojniczu.

Nazwa zadania: Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku w Wojniczu.

Wartość dofinansowania: 27 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 277 229,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Godło i Flaga Polski