Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Informacje

#
Uchwała
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku w Wojniczu
#
Dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Wojniczu
Gmina Wojnicz uzyskała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
#
Przerwa wakacyjna
Wakacyjna przerwa w żłobku trwać będzie od 2.08- 27.08.2021 roku